Proffsig precision och lekfull värme

Wise Consulting hjälper företag att höja värdet på sin största tillgång – människorna – genom att utveckla ledare, coacha personal, utbilda specialister och fylla HR-vakanser. 

Wise Consulting ville förflytta sitt varumärke genom att tydligare visa hur de jobbar på ledningsnivå med strategiska frågor för sina kunder.

Next State fick i uppdrag att skapa en ny visuell identitet och en ny hemsida som kommunicerade affärsmässig proffsighet, lekfullhet och värme.

En stigande kurva

Vi renodlade och moderniserade logotypen. I arbetet tog vi fasta på pricksäkerheten i Wise Consultings arbete med matchning och rollbesättning och hur de hjälper sina kunder med lärande, utveckling och kunskapsdelning.

Bokstaven W används för att visa en form som liknar en stigande konjunkturkurva.

Formen symboliserar hur rätt personal och rätt utbildad personal bidrar till kundernas lönsamhet och resultat.

Affärsdriv med människan i fokus

Färgpaletten symboliserar Wise Consultings affärsdriv, empati och framtidsanda.

  • Teal-grönt kommunicerar tillväxt och vitalitet: affärsmässig framgång.
  • Aubergine-lila står för passion och empati för att göra ett bra jobb.
  • Guldbrunt symboliserar nytänkande.

Grafiken reflekterar varje företags viktigaste tillgång: människan. Komponenterna utgår från det mänskliga: öga, mun och ögonbryn.

Visuell identitet

Är din visuella identitet stark nog att bygga ditt varumärkes berättelse?
Läs mer om vårt erbjudande