Uppdaterad 2018-05-22

Personuppgiftsansvar

Next State AB är personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter. Det innebär att vi måste se till att du är medveten om hur och varför vi samlar in dina personuppgifter.

Varför samlar vi in uppgifter?

Next State AB samlar in och använder dina personuppgifter för att fullgöra, förbättra och anpassa våra åtaganden och tjänster. 

Vi använder dina personuppgifter i marknadsföringssyfte för att informera dig om våra tjänster samt delge dig information och nyheter som vi bedömer att du kan ha intresse av.

Vilka uppgifter samlas in?

Beroende på i vilka situationer du kommer i kontakt med Next State AB så kan dina personuppgifter vara inom någon av dessa kategorier:

  • Namn och kontaktinformation såsom adress, mobiltelefonnummer och e-postadress.
  • Användarinformation om hur du använder vår hemsida och våra tjänster. Sådan information kan vara IP-adresser, typ av enhet och webbläsare och även information om hur du interagerar på vår hemsida.
  • Annan information som vi mottar från dig igenom din kontakt med oss.

Hur samlas uppgifter in?

Uppgifter du väljer att delge oss
Det vanligaste sättet för oss att få in uppgifter är att du själv väljer att delge dem i ett formulär. Vi har till exempel offerings, event och annat innehåll där vi frågar efter dina uppgifter. Det kan också vara då vi ingått ett avtal där du själv delger dina uppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden. 

Vi samlar även in uppgifter via cookies. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk och som normalt används för att förbättra webbplatsen för användaren. Cookies gör bland annat att vår webbserver känner igen dig och ger dig bättre funktionalitet och en smidigare användarupplevelse.

Vi har avtal med tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att få en bättre bild av besökarna på vår webbplats och för att distribuera nyhetsbrev och information från oss. Dessa tjänsteleverantörer får inte använda den information som de samlar in åt oss på våra vägnar för något annat än att hjälpa oss att bedriva och förbättra vår verksamhet.

Kontakt baserat på intresse
Du kan finnas med i våra register baserat på din yrkesroll och/eller den arbetsgivare du representerar. Hanteringen av dina kontaktuppgifter baseras på det som kallas för intresseavvägning. Det innebär att vi bedömt att det finns ett ömsesidigt intresse för oss att erbjuda just dig våra tjänster, och att det motiverar att vi samlar in och sparar dina uppgifter. Baserat på denna intresseavvägning har dina kontaktuppgifter inhämtats från publikt tillgängliga platser (exempelvis ditt företags hemsida). Vi använder dina uppgifter för att via utskick ta kontakt med dig.

Hur länge sparas uppgifterna?

Har du själv initierat kontakt med oss (genom att bland annat ladda ner whitepapers eller anmält dig till ett event eller nyhetsbrev) eller ingått ett avtal med oss så kommer Next State AB lagra dina kontaktuppgifter tills du eller Next State AB vill avsluta kontakten. Observera att vissa uppgifter måste sparas enligt gällande lagstiftning, till exempel bokföringslagen.
Om vi har initierat kontakten lagras din data så länge vi tror det finns ett ömsesidigt intresse för detta.

Ändra eller radera uppgifter

Du kan när som helst be oss ändra dina uppgifter, få dem utlämnade eller be oss ta bort dig helt ur våra register.  Du kan själv klicka på länken ”Avsluta prenumeration” i e-postutskick från oss eller kontakta oss: info@nextstate.se