Varför välja Meta Bytes?

För att öka sin attraktionskraft, särskilja sig från konkurrenterna och inspirera alla medarbetare att jobba tillsammans åt samma håll behövde Meta Bytes en varumärkesplattform.

Next State fick uppdraget att fånga Meta Bytes vision, mission, värderingar, personlighet, position och varumärkeslöfte som sätter tonen för all kommunikation.

Visionen uttrycktes som ”A revenue of 1 billion SEK, still making bad jokes” och varumärkeslöftet ”Amazing tech with damn good business value”.

En gemensam bild och enande kraft

Arbetet med varumärkesplattformen byggde på en undersökning där alla företagets anställda deltog.

När varumärkesplattformen var färdig fick Next State dessutom uppdraget att levandegöra den i:

  • en visuell identitet
  • en företagspresentation
  • en uppdatering av hemsidan

Resultatet har lyft och stärkt bilden av vilka Meta Bytes är både för kunderna och de egna medarbetarna.

Varumärkesplattform

Ett vinnande varumärke bär affären till framgång.
Läs mer om vårt erbjudande