Varumärket är ofta ett företags allra mest värdefulla tillgång. Ditt varumärke är de associationer människor får när de ser er logotyp, hör namnet på företaget nämnas, besöker webbplatsen eller träffar en av era säljare. Allt det ni gör om dagarna, kvaliteten på era leveranser och bemötandet av såväl medarbetare som kunder bidrar också till att bygga ert varumärke. Varumärket är berättelsen om er, helt enkelt.

Varumärket är också ett upplevt löfte till kunden. Kända exempel är: Volvo = säkerhet. IKEA = prisvärt. Inom B2B associerar många McKinsey med rådgivning för de största utmaningarna.

Positiva associationer

Ett starkt varumärke med positiva associationer gör det lättare att skapa lojala kunder. Det särskiljer företaget från konkurrenter och gör det lättare att motivera ett högre pris för tjänster och produkter. Ett starkt varumärke minskar den upplevda risken, stärker förtroendet för företaget och möjliggör ökad tillväxt på kortare tid.

Ett gemensamt ramverk

Varumärkesplattformen är ramverket för all kommunikation från ett företag. När all kommunikation vilar på en gemensam grund bygger vi tydlighet och konsekvens över tid. En varumärkesplattform enar ledningen kring vad som ska uppnås och varför det är viktigt, tydliggör värderingarna för medarbetarna och stärker företagets position på marknaden.

VAD VI ERBJUDER

Om nuvarande varumärke är negativt laddat, för allmänt eller om verksamheten har förändrats märkbart är det dags att förnya eller byta ut varumärkesplattformen. Ni kanske inte ens har en varumärkesplattform och upplever att ni saknar en grundläggande röd tråd som binder ihop extern och intern kommunikation med hur ni säljer, levererar och vårdar era kundrelationer varje dag.

Tillsammans med dig skapar vi ett underlag och kartlägger nuläge, gap och behov för ert varumärke. I workshopformat förtydligar vi, beskriver och visualiserar hur ni uppfattas idag, hur ni vill bli uppfattade i framtiden och vad som krävs för att nå dit.

VAD DU FÅR

Varumärkesplattformen skapar tydliga ramar och riktning för såväl kommunikationsstrategier som taktisk kommunikation. Vanligen består en varumärkesplattform av vision, mission, positionering, personlighet, värderingar och varumärkeslöfte. 

I ett varumärkesarbete kan man ändra logotypen men ofta är det klokt att behålla en professionell och välgjord logotyp. Däremot leder ofta den förnyelse och nystart som ett varumärkesarbete innebär till att den visuella identiteten (färger, bildspråk, formspråk, grafik med mera) behöver uppdateras för att skapa rätt associationer.

VÄRDET FÖR DIG

Med en varumärkesplattform på plats som också blir förankrad, spridd och använd i din organisation stärker du ditt varumärke och höjer värdet på verksamhetens relationer till:

  • befintliga kunder
  • potentiella kunder
  • befintliga medarbetare
  • potentiella medarbetare

Varumärket är också en grund för den visuella identiteten, hemsidan och de budskap ni kommunicerar. Allt det som berättar för världen vilka ni är och vad ni står för.

Case Meta Bytes

För att öka sin attraktionskraft, särskilja sig från konkurrenterna och inspirera alla medarbetare att jobba tillsammans åt samma håll behövde Meta Bytes en varumärkesplattform.

Se hur vi gjorde

Vill du också stärka ditt varumärke?

Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig och berättar mer!

Nästa erbjudande

Bygg en effektiv budskapsarkitektur

Bra marknadsföring handlar inte om dig utan om kunden. En effektiv budskapsarkitektur visar hur du löser kundens utmaningar.
SÅ FUNKAR DET