Hur man lyckas med en fibersatsning

COS Systems utvecklar och marknadsför en mjukvara som hjälper kommuner, företag och ekonomiska föreningar – framför allt i USA – att etablera fibernät för bredbandstjänster på ett finansiellt hållbart sätt.

Genom att möjliggöra en hållbar affärsmodell för dessa fiberbyggare bidrar COS Systems i hög grad till att bredbandstjänster tillgängliga för både medborgare och företag.

Kraftfulla argument för säljarna, tydligare för kunderna

Next State har hjälpt COS Systems att göra ett komplext budskap tydligt och tillgängligt i en företagspresentation som innehåller budskap för alla delar av kundernas köpresa.

Företagspresentationen bygger på budskap som kunderna kan relatera till, och utgör på så sätt ett kraftfullt verktyg för COS Systems säljkår.

Strategisk positionering på USA-marknaden

Företagspresentationen och budskapen har gett COS Systems ett konsekvent sätt att uttrycka sig på som utgår från kundernas perspektiv och positionerat deras produkt som mer strategisk i slutkundens ögon.

Arbetet har legat till grund för en ny  webbsida, nya säljpresentationer, en omfattande annonskampanj och pedagogiska filmer som förklarar erbjudandet.

Visuell identitet

Är din visuella identitet stark nog att bygga ditt varumärkes berättelse?
Läs mer om vårt erbjudande