Människan är en visuellt orienterad varelse. Varje dag använder vi våra synintryck för att på bråkdelen av en sekund fatta undermedvetna beslut om vad vi tror är bra – eller inte bra – för oss.

Visuell kraft vinner kunderna

Det finns med andra ord en enorm kraft i den visuella inramning vi ger vårt varumärke och vårt företags alla interaktioner med omvärlden.

En stark visuell identitet hjälper dig att vinna kunderna, både dem du redan har och dem du vill nå. Dessutom gör det sälj- och marknadsarbetet effektivare när du slipper uppfinna hjulet varje gång en annonskampanj ska lanseras, en presentation ska skapas eller ett nytt erbjudande publiceras.

… förbättrar sälj- och marknadsarbetet

När sälj- och marknadsarbetet vilar på ett antal överenskomna grundbultar får ni dessutom större effekt av allt det ni gör eftersom alla insatser samverkar. Det bidrar till tydlighet och konsekvens i alla kanaler. För att inte tala om hur genomslagskraften ökar jämfört med om kommunikationen uppfattas som spretig, otydlig, oproffsig och tråkig.

… och enar oss internt

Många missar också vilken enande kraft en stark visuell identitet har internt. Det blir lättare att enas i teamet och att vara en stolt medarbetare.

Med andra ord, här är de 5 viktigaste resultaten du får om du lägger tid och kärlek på hur ni möter världens ögon:

  • Bättre varumärkeskännedom och igenkänning i alla kanaler.
  • Positiva associationer som bygger förtroende och lojalitet.
  • Du särskiljer ditt företag från konkurrenterna.
  • Tillhörighet och stolthet bland befintliga och framtida medarbetare.
  • Resurseffektivitet, eftersom sälj- och marknadskommunikationen vilar på ett antal genomarbetade byggstenar.