Här är 4 specifika saker att felsöka som utgår från boken #Megadeals och metodiken som beskrivs där.

1. Träffar vi rätt människor?

– Mappar vi ekosystemet runt affären?
– Bygger vi konsensus bland beslutsfattare och påverkare i och utanför organisationen?

2. Får de vi förtroende för oss? ­

– Har vi rätt varumärke (rykte) i ekosystemet?
– Lyckas vi minska eller hantera kundens risk?
– Är de som träffar kunderna och driver säljdialoger väl förberedda och professionella i sitt agerande?
– Gör vi mötesförberedelser och förberedande samtal?

3. Är vi unika och är det vi säljer på riktigt prioriterat?

– Kopplas det vi säljer till kundens key initiatives?
– Vet teamet hur de ska formulera argumentation och budskap utifrån och in i sina säljdialoger, i enlighet med budskapsarkitekturen?
– Lyckas vi utbilda, utmana och underhålla i kommunikationen?

4. Använder vi marknadsföring som understöd till våra viktigaste kunder och affärer?

– Är vi top of mind hos de viktigaste 50-500 kunderna och 500-5000 beslutsfattarna och påverkarna?
– Är vår marknadsföring värdeskapande eller består den mest av tröjor och dekaler?
– Har vi fallit för den gamla myten att marknadsföringens mål främst är att generera leads?

Ta 15 minuter med ditt team och diskutera de här frågorna för att förbättra resultatet av era säljdialoger!