Även om ni har skapat en fantastisk ny produkt betyder inte det att marknaden känner till den. Inte ens era nuvarande kunder har kanske förstått den fulla vidden av allt ni kan göra för dem. För att inte tala om alla potentiella kunder där ute. Men vilka ska ni rikta er till och hur då? Det är precis de här frågorna en go-to-market-strategi besvarar.

Maximera effekt och intäkter

En väl genomförd go-to-market-strategi hjälper dig att maximera intäkterna från en produkt och se till att de sälj- och marknadsföringsinsatser du investerar i ger bästa möjliga effekt.

Go-to-market-strategi: vad, var och till vem?

Det första steget är att definiera vilken målgrupp som har störst behov och betalningsvilja. Steg två är att ta reda på i vilka kanaler du kan nå dem och med vilka aktiviteter du kan få bäst effekt. Till slut behöver du paketera erbjudandet med ett kraftfullt kommunikationskoncept som vinner kundernas hjärtan och hjärnor. Sen är du redo att möta marknaden med din go-to-market-strategi.

VAD VI ERBJUDER

Tillsammans med dig utvecklar vi en konkret plan för hur ett erbjudande ska kommuniceras, till vem och hur samt med vilket budskap. Med erbjudande menar vi antingen en helt ny eller en uppdaterad tjänst eller produkt som ni riktar till befintliga och/eller potentiella kunder.

VAD DU FÅR

Vi jobbar i workshop-format tillsammans med rätt beslutsfattare i din organisation. Tillsammans med er tar vi fram insikter om marknaden och ringar in vilka befintliga och potentiella kunder som är rätt målgrupp för erbjudandet. Resultatet sammanställs i en målgruppsdefinition och ett underlag för budskap. 

Därefter reder vi ut i vilka kanaler målgruppen finns och vilka ni ska välja för bästa möjliga effekt. Den delen av arbetet sammanställs i en kanalstrategi med valda kanaler och aktiviteter. I det sista steget tar våra kreatörer fram ett kommunikationskoncept för erbjudandet där vi använder våra insikter om målgruppen och deras utmaningar som grund. Leveranserna är alltså

  • målgruppsdefinition
  • kanalstrategi
  • kommunikationskoncept

VÄRDET FÖR DIG

När du vet vilka du vill nå, var du bäst når dem och med vilka aktiviteter och du dessutom har ett kraftfullt kommunikationskoncept att luta dig emot är du rustad och redo att vinna kunderna.

Vill du veta mer om Go-to-market-strategier?

Det hjälper vi gärna till med. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Nästa erbjudande

Skala upp med coaching & utbildning

Coaching och utbildning i världsklass är avgörande för framgång. Vi rustar ledare inom B2B för att skala upp och nå målen.
RUSTA TEAMET