Är du entreprenör, vd eller leder försäljning eller marknadsföring? Vill du skala upp era affärsresultat? Grattis, då har du hittat rätt! Vi hjälper mellanstora (cirka 100 miljoner SEK – 1 miljard SEK) B2B-bolag med få stora kunder att vinna större affärer. Så här blir du kund hos Next State.

Rätt kokbok för att vinna större affärer

Under mer än ett decennium har vi slipat på vår egen ”kokbok”. Den bygger på insikter och lärdomar av praktiskt arbete med våra kunder och i att bygga vår egen verksamhet, på utbildning och på projektet #Megadeals. Boken och metodiken med samma namn är resultatet av en mångårig faktabaserad studie där över 60 megadealers har djupintervjuats och är unik i sitt slag. Trots namnet går metodiken lika bra att använda på lite mindre affärer och utgör basen i vårt arbetssätt.

OM #MEGADEALS

Beprövade best practices

Åratal av eget lärande och utbildning inom kommunikation, marknadsföring, affärsstrategi och beteendeforskning har gjort det möjligt för oss att bygga upp ett bibliotek av beprövade best practices. Dem lutar vi oss mot i vardagen för att jobba smidigt och effektivt och skapa riktiga resultat.

Next States utvecklingsprocess

Ska vi nå framgång tillsammans behöver vi en tydlig bild av hur processen ska se ut och vilka steg som ingår. Det här är Next States utvecklingsprocess som vi använder i alla våra samarbeten.

 • Nuvarande resultat. Vi börjar med nuläget. Hur går försäljningen och marknadsföringen? Vilka luckor och gap är viktigast att täppa till för att nå de önskade resultaten? Det viktigaste i det här steget är ärlighet och tydlighet från både oss och från dig som är kund.
 • Målsättning. Nästa steg är att sätta mål. Målen ska inte vara vaga önskedrömmar utan de ska vara värdeskapande, realistiska och mätbara. När de väl är satta är de inte förhandlingsbara.
 • Identifiera hinder. Vilka hinder behöver vi ta oss över för att nå målet? Vi tittar såväl på interna som externa mål.
 • Bygga maskinen. Nu sätter vi ihop en maskin av ”vad” och ”hur”, vilka aktiviteter som ska ta oss till målet och på vilka sätt. Här går vi in i detalj på arbetssätt, plattformar och kanaler. Vi lutar oss mot Next States beprövade best practices som vi vet levererar resultat.
 • Rätt team. Vi sätter ihop rätt team för uppgiften. Självklart handlar det om att teamet ska ha rätt kompetenser för att göra jobbet. Men det handlar också om personernas karaktär, att sätta ihop människor som fungerar väl ihop, och om kapacitet, att frigöra resurser för rätt personer under rätt tidsperiod.
 • Genomförande. Det är här det händer! När de föregående stegen är på plats finns alla förutsättningar för att nå resultatet, nu ska bara jobbet göras. Vi driver arbetet framåt.
 • Nytt resultat. Vi utvärderar, återkopplar och förbättrar tillsammans regelbundet tillsammans med dig som är kund. Vad ska vi göra mer av och vad ska vi göra mindre av? Vad har vi lärt oss och hur utnyttjar vi det för ännu bättre resultat?

Byråkompetenser

En stor fördel med att anlita en byrå är att du får tillgång till alla kompetenser du behöver för ditt säljstrategiska arbete och din marknadsföring – när du behöver dem. Det här är exempel på de kärnkompetenser du får tillgång till när du jobbar med oss:

 • Marknads-, sälj- och affärsstrategisk rådgivning.
 • Skapande av kraftfullt, högkvalitativt innehåll, anpassat för din kunds köpresa (copy, design, film, illustration, animation, ljud- och ljusteknik).
 • Förmåga att välja rätt kanaler för att din marknadsföring ska nå rätt påverkare och beslutsfattare.
 • Hög teknisk förmåga för att veta vilka plattformar som fungerar när och för vad (vi är partner med marketing automation-verktyget Hubspot).
 • Analytisk förmåga och förståelse för vad som är viktigt att mäta.

Byråtjänster

Beroende på hur din organisation ser ut delar vi upp vilka kompetenser vi ska ansvara för och vilka som ska skötas inhouse hos dig. Den här uppdelningen kan också ändras över tid för att skapa maximal effekt. Det här är kärnan i våra byråtjänster:

 • Varumärkesplattform
 • Budskapsarkitektur
 • Visuell identitet
 • Kommunikationskoncept
 • Go-to-market-strategi
 • Löpande marknadsföring (artiklar, whitepapers, guider, film, epost-kommunikation, webbinarier, poddar och hemsidor)
 • Säljstöd (presentationer, produktblad mm)

VÅRA BYRÅTJÄNSTER

För vissa kunder agerar vi som en outsourcad marknadsavdelning och sköter merparten av marknadsföringen, i normalfallet med kundens sälj- eller marknadsföringschef som beställare. Andra kunder stöttar vi med kompetenser de inte har själva medan de står för en större eller mindre del av marknadsföringsarbetet inhouse.

För dig, med dig, av dig

Vi kan också hjälpa dig att komma igång med metodiken och processerna och på vägen lära ditt team att göra allt mer på egen hand. Vi kallar det konceptet För dig – med dig – av dig.

Vi gör dig bättre

Att vara rådgivande är en del av vårt DNA. Vi förespråkar, utövar och lär ut rådgivande försäljning och marknadsföring och är alltid rådgivande i vår konsultroll. Ett nystartat, mindre bolag har sina utmaningar och ett stort etablerat helt andra. Det som förenar våra kunder är att de kommer till oss för att stärka sin försäljning och marknadsföring.

Eftersom utbildning är en avgörande del i allt förändringsarbete har vi ett omfattande coachings- och utbildningserbjudande.

 • Utbildning av ledare, marknads- och säljteam i affärsmannaskap och account management baserat på #Megadeals-metodiken.
 • Coaching av ledare i att leda och prioritera rätt för att skala upp verksamheten och vinna större affärer.
 • Utbildning för säljteamet för att enas kring en effektiv ”way of selling” och i praktiskt arbete som dialogteknik och påverkan, social selling och att bli en mästare framför kameran.
 • Utbildning i praktiska delar av marknadsföringen som hur du lyckas med video, social selling och webbinarier.

VÅRA UTBILDNINGAR

Långsiktigt partnerskap

Vi satsar alltid mot långsiktiga partnerskap med det vi kallar partnerkundsfilosofin, som vi också rekommenderar till våra kunder. Det betyder att du som redan är kund är viktigast för oss och att långsiktighet ska löna sig för alla involverade.

För att vi ska kunna leverera riktiga affärsresultat som driver tillväxt för dig både på kort och lång sikt krävs att vi har ingående insikter om din verksamhet. Våra strateger, projektledare och resterande arbetsgrupp har alltid som mål att förstå dina affärsproblem på djupet. Då slipper du som är marknadschef, försäljningschef eller vd briefa om samma saker om och om igen. Det håller nere kostnaderna och ger styrka och konsekvens i utförandet.

Köper du våra byråtjänster har vi som standard att jobba med årsavtal där vi sätter en gemensam plan och därefter kan jobba på effektivast möjliga sätt mot målen inom ramen för den budget vi har kommit överens om. Med det sagt gör vi också projektbaserat arbete, oftast i inledningsfasen när vi håller på att lära känna varandra.

Är du redo att skala upp din försäljning och marknadsföring och vinna större affärer? Fyll i formuläret här till höger så kontaktar vi dig.

Vill du bli kund hos oss?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.