Vad skiljer Coca-Cola från Pepsi Cola? Dryckerna har samma smak, färg och egenskaper. De säljs på samma ställen i likadana förpackningar, om än med lite olika design på etiketterna. Men hur många gånger har du satt dig på en restaurang och beställt en Pepsi? 

Hur många gånger har du beställt en Cola och fått svaret: “Går det bra med Pepsi?”
Varför beställer du Cola och varför vet både du och servitören att det är en Coca-Cola du tänker på?

Den enda verkliga skillnaden mellan Coca-Cola och Pepsi Cola är att den förra har ett starkare och tydligare varumärke än den senare. Med det menas att trots att de är lika kända har Coca-Cola lyckats skapa sig ett bättre rykte och därmed placerat sig på första plats i vårt medvetande när vi tänker på en läskedryck.

Symptomen på bristande varumärkesarbete

För många företag kan symptomen på ett bristande varumärkesarbete summeras i en eller flera av nedan sex punkter. 

  1. Strategin uppfattas som vag. 
  2. Budskap och paketering känns generisk. 
  3. Ledningen har svårt att enas om planen. 
  4. Det uppstår lätt missförstånd kring prioriteringar. 
  5. Värdegrunden blir en papperstiger som ingen bryr sig om.
  6. Rekryteringen går trögt eftersom ingen förstår vad företaget gör.

Om ert erbjudande är otydligt eller om det helt enkelt inte går att skilja er från era konkurrenter är det viktigt att profilera sig. Det är vad varumärkesarbetet går ut på. Men hur ska du göra för att bli Coca-Cola i din bransch? Lär dig till en början att undvika de fem vanligaste misstagen.

De 5 vanligaste misstagen

Ledningen förstår inte värdet av varumärket och engagerar sig inte i arbetet.
Om varumärket inte är förankrat i den högsta ledningen och kommuniceras uppifrån och ned kommer det aldrig att få fäste i organisationen. Om varumärket inte är förankrat i organisationen kommer varken era medarbetare eller era kunder riktigt veta vad ni står för.

Du tar ensam på dig ansvaret eller väljer fel konsulter.
Kanske lyckas du övertyga ledningen om att få göra arbetet. Du anlitar en konsult till hjälp men har inte ledningen och organisationen med dig varför din budget blir därefter. Risken att du anlitar en oerfaren konsult eller en som har fel kompetensprofil är stor. När arbetet är klart är det sannolikt en papperstiger som hamnar som en fil någonstans på intranätet.

Varumärket laddas med fel värden.
Om inte ledande beslutsfattare såsom ägare, VD, styrelse är engagerade i arbetet kommer varumärket inte att bli sant. Ni kanske kommer på snygga formuleringar för vision, syfte och varumärkeslöfte men det motsvarar inte den verkliga visionen, missionen och löftet till kunderna.

Varumärket formuleras med floskler.
Med snygga formuleringar som låter bra är risken väldigt stor att ingen begriper vad som menas egentligen. Det kallas rätt och slätt floskler och kommer aldrig att ge er ett starkt varumärke.

Ledningen saknar förståelse för den uthållighet och delaktighet som krävs för att bygga ett starkt varumärke.
När arbetet är klart får du en klapp på axeln och ledningen återgår till att jaga marginaler till kvartalsrapporten. Det finns ingen förståelse för att det är nu det börjar och att alla måste vara en del av arbetet. Detta gäller i synnerhet inom B2B-företag med många personliga kundrelationer. Arbetet rinner ut i sanden och ger inte den effekt du faktiskt ska förvänta dig av investeringen.

Så undviker du misstagen och lyckas

Att bygga ett varumärke kräver konsekvens och tålamod. Som företagsledare ska du inte slarva bort ett så viktigt arbete som varumärkesplattformen.

Vill du veta mer om hur du lyckas med ditt varumärkesarbete? Fyll i formuläret på den här sidan så får du läsa ett whitepaper med våra samlade insikter.

Så lyckas du med varumärkesarbetet

Fyll i formuläret för att få läsa våra samlade insikter i ett whitepaper.